Blogs

10 nov

Persbericht: Meer dan de helft Nederlanders bidt en smeekt

Geen categorie

Meer dan de helft van de Nederlanders zegt te bidden. De helft hiervan bidt dagelijks of wekelijks. Nederlanders bidden en het liefst met een doel. Dit blijkt uit onderzoek van Kien in opdracht van christelijke warenhuis Yssa.nl. De oprichter van Yssa heeft als doel ”meer mensen met God te laten wandelen”. 

Nederlanders en bidden
Meer dan de helft van de Nederlanders zegt te bidden (50,6). Het bidden varieert van elke dag (17,7%) tot af en toe een schietgebedje (11,9%). Sommige mensen (5,6%) noemen het bidden meditatie. En er zijn mensen (4,3%) die alleen bidden wanneer ze iets heel graag willen.

Kerk en bidden
De kerk speelt een rol in het bidden. Zo’n 8,9% van de Nederlanders bidt wanneer ze in een kerk zijn. Een percentage van 8,7% zegt te bidden bij een levensgebeurtenis als een trouwerij, begrafenis etc. Opmerkelijk zijn ook de eigen opgegeven redenen van Nederlanders om te bidden. Mensen zeggen te bidden wanneer iemand anders het kan gebruiken, bij het graf van familieleden, wanneer mensen ten einde raad zijn of om beleefd te zijn tegen de familie.

Yssa
”Yssa is een warenhuis voor een christelijke lifestyle” legt oprichter Dave Van der Oest uit. “Mijn levensmotto is om mensen te bewegen om met God te gaan wandelen of leven. Dat kan door op zondag naar de kerk te gaan en dat kan door te bidden.” Van der Oest zette al eerder de mogelijkheid om bijbelteksten via SMS te ontvangen op en startte met een site voor gospelringtones. Meer informatie: http://www.yssa.nl

Meer weten of een blik werpen op de onderzoeksverantwoording? Mail nú naar JDelano@DelanoPR.nl 


Mail uw reactie


Reactie
Adformatie Publiceert… 10 november 2016 Wat Ik Doe Tijdens Ke… 10 november 2016

IK WIL AAN DE SLAG MET PR!